رزومه اصلی

سمیره پیش بین

متولد:

۱ - ۱۱ - ۱۳۶۹

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور عنبرآباد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱

مبل رسا

، بازاریابی و فروش

، فروشنده و مسئول مطالبات

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴

شرکت عالیس

، حسابداری و حسابرسی

، حسابدار مالی،رسیدگی امور بیمه،و محاسبات مالیاتی

، کارشناس

آذر ۱۳۹۴ تاکنون

سیمرغ عصر تجارت

، بازاریابی و فروش

، بازاریاب و سرپرست تیم فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

حسابداری مالی همکاران سیستم

100% Complete

Marketing and sales (فروش و بازاریابی)

80% Complete

محاسبه بیمه

100% Complete

اصول مالیات

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری