رزومه اصلی

زهره باقری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰

علوم تربیتی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، دانشگاه اصفهان ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۴ تاکنون

دانشگاه اصفهان

، سایر

، کارشناس مدیریت مطالعات و برنامه ریزی اموزشی

، کارشناس

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری