عباس عمرانی

متولد:

۱۹ - ۸ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مدیریت اجرایی

بازاریابی ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۶ تاکنون

مجتمع گاز پارس جنوبی

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زنجیره تامین و تدارکات

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری