گودرزی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

حسابداری

دانشگاه پیام نور واحد کرج ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

دی ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۱

شرکت اندیشه راه کمال

، مالی و حسابداری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : مسئول واحد خزانه داری - کنترل تنخواه گردانها - محاسبه و تهیه و تنظیم لیستهای بیمه و مالیات - تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده - صدور کلیه سندهای حسابداری - انجام امور مربوط به حقوق و دستمزد شرکت و امور مربوط به تسویه حساب پرسنل

مهر ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۶

شرکت میکرون الکترونیک (بازرگانی )

، مالی و حسابداری

خلاصه فعالیت‌ها : انجام امور مربوط به خزانه داری و حقوق و دستمزد شرکت - صدور فاکتورهای فروش - تهیه لیستهای بیمه و مالیات

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

دوره مالی و مالیاتی

100% Complete

حسابداری

100% Complete

دوره مالی و مالیاتی

60% Complete

نرم افزار مالی همکارن سیستم

100% Complete

نرم افزار سپیدار سیستم

60% Complete

نرم افزار مالی تدبیر

20% Complete

نرم افزار رافع

20% Complete

نرم افزار کامپیوتر

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

آلمانی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری