رزومه اصلی

احد غریقی

متولد:

۱۹ - ۲ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۵

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶

مهندسی صنایع

تکنولوژی صنعتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، کارشناسی معدل , ۱۳.۲۹