• تمام وقت
  • توافقی
  • بازاریابی / تبلیغات / فروش
  • کرمان بلوار جهاد نبش کوچه 14
  • جزئیات موقعیت شغلی
  • درباره شرکت

وظایف و مسئولیت ها

مشاوره و اندازه گیری برای دوخت و نصب پرده فروش و بازرسی کار

مهارت های رفتاری

  • مشتری مداری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

معرفی فروشگاه مارال

  • مشاوره فروش دوخت و نصب پرده