استخدام رئیس اداری و منابع انسانی (ساوه)

پارس نمک کاوه

۱ ماه قبل

 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت

وظایف و مسئولیت ها

 • نظارت و كنترل حسن اجراي وظايف مربوط به بخشهاي تابعه و پرسنل مربوطه و هماهنگي بين واحدهاي تابعه
 • برقراري نظام ارزشيابي به منظور شناسايي و تشويق نيروي خلاق و كارآفرين
 • بررسي و جمع بندي گزارش امور محوله و ارائه به مدير عامل سازمان
 •  نظارت و كنترل حسن اجراي قرارداد مربوط به پيمانكاران اجرايي و هماهنگي بين آنان و پرسنل سازمان
 •  امور اداري
 •  بخشنامه ها
 • ايجاد نظام اطلاع رساني بخشنامه ها و پيگيري و نظارت بر اجراي صحيح آن
 •  تهيه و صدور بخشنامه ها و اطلاعيه هاي موردنياز
 •  اضافه كار و غيبت
 •  ايجاد نظام ثبت و كنترل حضور و غياب و اضافه كار
 •  تهيه ليست مورد نياز جهت اضافه كار و غيبت، مرخصيها و مأموريت
 • ايجاد نظام مربوط به مرخصيها و كنترل و نظارت بر چگونگي اجراي آن
 • تهيه گزارشات موردنياز از غيبتها، اضافه كار، مرخصي
 •  تأمين نيازهاي مأموريتي پرسنل
 •  بيمه
 •  انجام كليه موارد مربوط به بيمه پرسنلي و ساير بيمه هاي مربوط به سازمان و پرسنل
 •  امور كارگزيني و پرسنلي
 •  قوانين
 • جمع آوري قوانين و مقررات و بخشنامههاي موردنياز در رابطه با قوانين استخدامي، قانون كار و مقررات بيمه
 •   استخدام
 •  انجام كليه امور مربوط به استخدام و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن
 •   آگهي استخدام و فراخوان و دعوت به همكاري
 •   تهيه فرمهاي موردنياز تقاضاي كار
 •  دعوت و برگزاري مصاحبه هاي استخدامي مورد نياز
 •  تهيه و تشكيل پروندههاي مدارك موردنياز
 •   اطلاع رساني و آشنا ساختن پرسنل با قوانين و مقررات اداري و اجرايي سازمان
 •  تهيه قراردادهاي موردنياز
 •   احكام
 •  انجام كليه امور مربوط به همكاران و پرسنل سازمان
 •  صدور كليه احكام پرسنلي و كارگزيني موردنياز (استخدام، ترفيع، ترميم حقوق و مأموريت )
 • ارزشيابي
 •  برقراري نظام ارزشيابي و استفاده از آن در صدور احكام
 •  امور رفاهي و تعاون
 •  بررسي وضعيت رفاهي و زيستي پرسنل و ارائه پيشنهادات لازم

معرفی پارس نمک کاوه

 • شرکت « پارس نمک کاوه »، تولید کننده نمک تصفیه شده باروش بلورگیری مجدد می باشد. این واحـد، برای نخستین بار در ایران به سال ۱۳۸۰ بنیاد شـده است. خط تـولیـد این شـرکت ایرانـی در سـال ۱۳۸۳ با ظـرفیتـی برابر با ۴۵۰۰۰ تن درسـال به بهـره بـرداری رسید؛ این خـط تولید، با بهره گیری و ژرف کاوی درپیشرفته ترین ساختارهـا، ابـزارها وشیوه ها نمک مورد نیـاز مصـارف گوناگون با درجه خلوص ۹۹,۹% و دانه بندی ۵۰۰-۲۵۰ میکـرون را تولید می کند. شرکت پارس نمک کاوه، همگـام با استاندارد ملی ایران، ISIRI، و اخذ تاییدیه معتبر از اداره نظارت بر غذا و دارو با پیروی از ضوابط بین المللیISO ۹۰۰۱، ISO ۲۲۰۰۰ و HACCP با مرجع اعتبار دهی از شرکت TUV NORD آلمان و ISO ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI موفق به تولید نمک با بالاترین درجه خلوص گردیده است.

سایر آگهی های این شرکت

 • مدیر کارخانه- ساوه

  ۱ ماه قبل تمام وقت

 • کارشناس فروش و بازاریابی

  ۱ ماه قبل تمام وقت