پاسارگاد طب سازه

استخدام کارشناس بازرگانی ( ۱ ماه قبل )

در شرکت پاسارگاد طب سازه

business_center

:سطح ارشدیت

کارشناس

domain

:گروه شغلی

بازرگانی داخلی و خارجی

access_time

:نوع همکاری

تمام وقت

حقوق مورد نظر :

توافقی

pin_drop
تهران | بیمارستان تریتا

شروع کنید (ارسال رزومه)

درباره شرکت

پاسارگاد طب سازه

مشاهده فرصت های شغلی این شرکت

29 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 29 روز کاری می‌باشد