یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا
پایش

استخدام مسئول دفتر ( ۱ ماه قبل )

در شرکت پایش

business_center

:سطح ارشدیت

کارشناس

domain

:گروه شغلی

مسئول دفتر/ امور اداری

access_time

:نوع همکاری

تمام وقت

حقوق مورد نظر :

توافقی

pin_drop
تهران | مترو حسن اباد

شروع کنید (ارسال رزومه)

30 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 30 روز کاری می‌باشد