clear
یا ورود آسـان بـا
فصلنامه علوم و مهندسی

استخدام بازاریاب تلفنی و دورکار

در شرکت فصلنامه علوم و مهندسی

domain

:گروه شغلی

بازاریابی و فروش

attach_money

حقوق مورد نظر :

تا ریال

الزامات

بازه سنی

۲۰ تا ۴۰ سال

جنسیت

فرقی نمی کند
انگلیسی
40% Complete

مهارت های رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

وظایف و مسٔولیت ها

بازار یابی تلفنی جهت جذب آگهی برای فصلنامه دارای مجوز شاغل به صورت دورکاری میتواند اشتغال داشته باشد

۳ تا ۷ روز

زمان پاسخ گویی به وضعیت کارجوها توسط این سازمان بصورت میانگین ۷ روز می باشد