یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا
فعال درزمینه بازرگانی

استخدام مسئول دفتر ( ۱ ماه قبل )

در شرکت فعال درزمینه بازرگانی

business_center

:سطح ارشدیت

کارشناس

domain

:گروه شغلی

مسئول دفتر/ امور اداری

access_time

:نوع همکاری

تمام وقت

حقوق مورد نظر :

توافقی

pin_drop
تهران | هفت تیر

شروع کنید (ارسال رزومه)

درباره شرکت

فعال درزمینه بازرگانی

مشاهده فرصت های شغلی این شرکت

29 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 29 روز کاری می‌باشد