استخدام کارشناس فنی کامپیوتر

پویان پردازش تهران

۴ هفته قبل

  • تمام وقت
  • توافقی
  • سخت افزار / سرور / شبکه
  • تهران
  • جزئیات موقعیت شغلی
  • درباره شرکت

وظایف و مسئولیت ها

شـرکت پویان پردازش تهران جهت تکمیل کادر فنی خود از کارشناسان فنی دیتاسنتر دعوت به همکاری می‌کند.

نصب و راه اندازی سرور
آشنایی با تحهیزات ذخیره سازی
آشنایی با تجهیزات پشتیبان گیر و مجازی سازی

معرفی پویان پردازش تهران

  • شـرکت پویـان پـردازش تهـران بـا رویکـرد ایجـاد محیطـی پویـا و تشـکیل یـک تیـم مهندسـی جهـت انجـام پـروژه هـای زیربنایـی حـوزه IT و گسـترش فنـاوری هـای جدیـد فعالیـت مـی کنـد کـه در ایـن زمینـه پیشـرفت هایـی داشـته و از نشـانه هـای آن پیـاده سـازی پـروژه هـای راه حـلگـرا(solutionoriented)درحـوزه ITمـیباشـد. 

سایر آگهی های این شرکت

  • کارشناس فنی

    تمام وقت