۱ ماه قبل

استخدام کارشناس فنی کامپیوتر

  • جزئیات موقعیت شغلی
  • درباره شرکت
نوع همکاری
مقطع تحصیلی
کارشناسی ، کارشناسی ارشد
جنسیت
فرقی نمی کند

شرح شغل / وظایف

شـرکت پویان پردازش تهران جهت تکمیل کادر فنی خود از کارشناسان فنی دیتاسنتر دعوت به همکاری می‌کند.


نصب و راه اندازی سرور
آشنایی با تحهیزات ذخیره سازی
آشنایی با تجهیزات پشتیبان گیر و مجازی سازی

الزامات / مهارت‌ها

سابقه مشاوره

معرفی پویان پردازش تهران

  • شـرکت پویـان پـردازش تهـران بـا رویکـرد ایجـاد محیطـی پویـا و تشـکیل یـک تیـم مهندسـی جهـت انجـام پـروژه هـای زیربنایـی حـوزه IT و گسـترش فنـاوری هـای جدیـد فعالیـت مـی کنـد کـه در ایـن زمینـه پیشـرفت هایـی داشـته و از نشـانه هـای آن پیـاده سـازی پـروژه هـای راه حـلگـرا(solutionoriented)درحـوزه ITمـیباشـد.