clear
یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا
زیما مال

استخدام منشی دفتر ( ۱ ماه قبل )

در شرکت زیما مال

business_center

:سطح ارشدیت

کارشناس

domain

:گروه شغلی

مسئول دفتر/ امور اداری

access_time

:نوع همکاری

تمام وقت

حقوق مورد نظر :

توافقی

pin_drop
تهران | فلکه اول صادقیه زیما مال

شروع کنید (ارسال رزومه)

درباره شرکت

شرکت ساختمانی فعال در حوزه ساخت تجاری

مشاهده فرصت های شغلی این شرکت

26 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 26 روز کاری می‌باشد