clear
یا ورود آسـان بـا
سحاب‌پرداز

استخدام کارشناس کنترل کیفیت نرم‌افزار

در شرکت سحاب‌پرداز

business_center

:سطح ارشدیت

کارشناس

domain

:گروه شغلی

نرم افزار و فناوری اطلاعات

access_time

:نوع همکاری

تمام وقت

attach_money

حقوق مورد نظر :

توافقی

pin_drop
تهران |

الزامات

بازه سنی

۲۰ تا ۴۰ سال

جنسیت

مرد

درباره شرکت

مجموعه سحاب‌پرداز در سال ۱۳۹۳ توسط جمعی از دانش‌آموختگان دانشگاه‌های تراز اول کشور تأسیس گردید. مجموعه سحاب محیطی ایده آل برای برنامه نویسان و مهندسین نرم افزار است. حضور افراد متخصص در تیم ها و امکان همکاری و یادگیری از آنها یکی از فرصت های کار کردن در سحاب است. توجه به یادگیری مستمر، هدف گذاری و برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف تیمی، رشد فردی و تیمی و ترکیب اختیار و انعطاف سازمانی از مهمترین ویژگی های فرهنگی شرکت سحاب پرداز است.

۳ تا ۷ روز

زمان پاسخ گویی به وضعیت کارجوها توسط این سازمان بصورت میانگین ۷ روز می باشد