clear
یا ورود آسـان بـا
بیمه رازی

استخدام مدیر آموزش -مدیر فروش و کارشناس فروش

در شرکت بیمه رازی

domain

:گروه شغلی

بازاریابی و فروش

access_time

:نوع همکاری

تمام وقت

attach_money

حقوق مورد نظر :

تا ریال

pin_drop
تهران | تهران-خ باطمی

الزامات

بازه سنی

۲۰ تا ۵۵ سال

جنسیت

فرقی نمی کند

الزامات

کمتر از ۲ سال در زمینه 1

دانش و مهارت

فارسی
40% Complete
ICDL
40% Complete
انگلیسی
40% Complete

۳ تا ۷ روز

زمان پاسخ گویی به وضعیت کارجوها توسط این سازمان بصورت میانگین ۷ روز می باشد