استخدام حسابدار (خانم - شیراز)

ترازبرترشیراز

۱ ماه قبل

پیگیری قطعی

  • جزئیات موقعیت شغلی
  • درباره شرکت

وظایف و مسئولیت ها

  • انجام امور مالی وحسابداری 

معرفی ترازبرترشیراز

  • شرکت حسابداری وحسابرسی 

آگهی‌های استخدام مرتبط

استخدام حسابدار (خانم - شیراز)

صاف آب شیراز

۱ ماه قبل

پیگیری قطعی

  شیراز 

  تمام وقت، پاره وقت | توافقی 

برای یک استخدام موفق حتما کلیک کنید