نشر اطراف

استخدام مدیریت فنی ( ۱ ماه قبل )

در نشر اطراف

business_center

:سطح ارشدیت

سرپرست / مدیر میانی

domain

:گروه شغلی

مدیریت پروژه / کنترل پروژه

access_time

:نوع همکاری

تمام وقت

حقوق مورد نظر :

توافقی

pin_drop
تهران | خ شریعتی. خ قبا

شروع کنید (ارسال رزومه)

درباره شرکت

فعال در حوزه کتاب و نشر

مشاهده فرصت های شغلی این شرکت

28 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 28 روز کاری می‌باشد