• تمام وقت
 • توافقی
 • مدیریت پروژه / کنترل پروژه
 • شهرک غرب-خیابان فلامک - خیابان 16-پلاک14
 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت

وظایف و مسئولیت ها

در جلسه مصاحبه گفته خواهد.

دانش و مهارت

مهارت های رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • ارتباطات
 • مدیریت تعارض
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

معرفی پارسیان تجارت چهار اقلیم پایا

 • فعالیت در حوضه تولید محصول اکوشاین(ecoshine) واکس داشبورت-واکس لاستیک-داخل شوی ماشین

سایر آگهی های این شرکت

 • مسئول دفتر

  ۱ ماه قبل تمام وقت

 • مدیر فروش

  ۱ ماه قبل تمام وقت

 • مهندس صنایع

  ۱ ماه قبل تمام وقت

 • مهندس شیمی

  ۱ ماه قبل تمام وقت