یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا
سریع سیر خراسان

استخدام مسئول کانتر فروش (مشهد) ( ۱ ماه قبل )

در شرکت سریع سیر خراسان

business_center

:سطح ارشدیت

کارشناس

domain

:گروه شغلی

بازاریابی و فروش

access_time

:نوع همکاری

تمام وقت

حقوق مورد نظر :

توافقی

pin_drop
مشهد | نبش امام خمینی ۴۶

شروع کنید (ارسال رزومه)

درباره شرکت

اژانس هواپیمایی سریع سیر خراسان

مشاهده فرصت های شغلی این شرکت

29 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 29 روز کاری می‌باشد