• ۸۰٪ رزومه‌های ارسالی برای این آگهی، توسط این شرکت بررسی شده است
 • تمام وقت
 • توافقی
 • مسئول دفتر / امور اداری
 • تهران, بزرگراه رسالت بين مجيديه و ١٦ متری
 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت

وظایف و مسئولیت ها

پذیرش متقاضیان از رشته های مددكاری، روانشناسی ، مشاوره ، علوم اجتماعی يا پژوهش گری جهت فعاليت های مددکاری در بهزيستی

مهارت های رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی

معرفی مركز مشاوره

 • ارائه مشاوره