clear
یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا
شهریار ترابر آسیا

استخدام کارشناس حسابداری(خانم) ( منقضی شده )

در شرکت شهریار ترابر آسیا

business_center

:سطح ارشدیت

کارشناس

domain

:گروه شغلی

حسابداری و حسابرسی

access_time

:نوع همکاری

تمام وقت

حقوق مورد نظر :

توافقی

pin_drop
|

الزامات

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

کارشناسی

بازه سنی

۲۳ تا ۳۵ سال

جنسیت

زن

الزامات

کمتر از ۲ سال در زمینه مرتبط

دانش و مهارت

Microsoft Excel
100 % Complete
انگلیسی
60% Complete

مهارت های رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

وظایف و مسٔولیت ها

کنترل اسناد ثبت شده درزیر سیستم های مالی و کنترل اسناد ارسال شده از زیر سیستم ها به سیستم مالی

کنترل اسناد و مدارک مثبته ضمیمه اسناد و تائید آن جهت ارسال برای مدیر مالی جهت تصویب نهایی اسناد و اخذ آنان جهت بایگانی

نترل مانده حسابهای ثبت شده در سیستم به لحاظ ثبت صحیح عملیات ما

کنترل اسناد و مدارک ارسال شده از سایر واحدهای درون سازمانی و مجموع های برون سازمانی و تایید صدور اسناد و ثبت و ربط آنها درسیستم های مربوطه

و جمع آوری اطلاعات و مدارک مربوط به تکالیف قانونی شرکت شامل اظهارنامه های ارزش افزوده و معاملات موضوع ماده 169 و همچنین لیستهای ماهیانه بیمه و مالیات حقوق پرسنل

کنترل و جمع بندی ترازهای ماهانه پس از تسهیم هزینه های فعالیت شرکت به سرفصل های مربوطه

کنترل اسناد ماهانه جهت تایید در ریالی کردن خروجی های سیستم انبار بابت انتقال و استفاده در سیستم قیمت تمام شده با مسئول سیستم

کنترل ماهانه اسناد خزانه با صورت مغایرت های بانکی شرکت با مسئول سیستم

کنترل ماهانه حساب نمایندگان و همچنین تخفیفات اعمال شده در سیستم فروش با مسئول سیستم

کنترل ماهانه کارکرد پرسنل و همچنین و محاسبات حقوق ودستمزد با مسئول سیستم

کنترل کلیه اسناد ماهانه و تایید آنها طبق اصول و قواعد استانداردهای حسابداری

شروع کنید (ارسال رزومه)

درباره شرکت

مجموعه بین المللی شهریارترابرآسیادرسال85بامحوریت فعالیتهای لجستیکی،فروش کالاوخدمات تاسیس شدوهم اکنون درحال افزایش مجموعه های خودمیباشد.مادر سازمان خودعمیقابه ایجادمحیط کاری شاداب و پویا براساس صداقت ومسئولیت پذیری درانجام کار،سرعت وصرفه،هدفدارومنظم کارکردن وامانت داری معتقدیم.برای بزرگترشدن خانواده خودبه دنبال همکارانی می‌گردیم که توانایی فنی،دانش کافی وشایستگی فردی لازم مانندمشتاق آموزش بودن و پیشرفت درفضایی رقابت پذیر بااستانداردهای روزدنیارابرای همراهی دراین خانواده‌ی دوست‌داشتنی داشته باشند

مشاهده فرصت های شغلی این شرکت

23 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 23 روز کاری می‌باشد

جدیدترین رویدادهای شغلی