clear
یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا
صنعتی و بازرگانی خجسته

استخدام کارشناس برنامه ریزی تامین ( ۶ روز قبل )

در شرکت صنعتی و بازرگانی خجسته

business_center

:سطح ارشدیت

کارشناس

domain

:گروه شغلی

خرید و تدارکات /زنجیره تامین

access_time

:نوع همکاری

تمام وقت

attach_money

حقوق مورد نظر :

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

pin_drop
تهران | محدوده خیابان بهشتی

شروع کنید (ارسال رزومه)

درباره شرکت

فعال در حوزه صنعت و بازرگانی

مشاهده فرصت های شغلی این شرکت

5 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 5 روز کاری می‌باشد

جدیدترین رویدادهای شغلی