پذیرش نمایندگی کاربوم

با ارائه خدمات زیر به مدیران و واحدهای منابع انسانی

علاوه بر کسب درآمد در موفقیت مشتریان سهیم باشید.

karboom, کاربوم , دریافت نمایندگی کاربوم

خدمات جدب و استخدام نیرو

karboom, کاربوم , دریافت نمایندگی کاربوم

ارزیابی کارجو و کارکنان

با تست‌های روانشناختی

karboom, کاربوم , دریافت نمایندگی کاربوم

تبلیغات

توسعه برندکارفرمایی

karboom, کاربوم , دریافت نمایندگی کاربوم

توسعه منابع‌انسانی با

دوره‌های آموزش الکترونیکی

  مزایای دریافت نمایندگی فروش
 • stop مشاوره و آموزش رایگان کسب و کار (مالی، فروش و بازاریابی)
 • stop تامین کاتالوگ و بروشور موردنیاز نماینده و مشاوره و کمک در زمینه پشتیبانی
 • stop درآمد جداب و افزایشی به صورت پلکانی از فروش و جذب مشتری جدید
  شرایط دریافت نمایندگی فروش
 • stop داشتن تحصیلات مدیریت (ترجیحا گرایش منابع‌انسانی) یا روانشناسی و آموزش
 • stop آشنایی با خدمات و نرم افزارهای جذب و توسعه منابع انسانی
 • stop توانایی برقراری ارتباط با مشتریان جدید و برقراری ارتباط
 • stop داشتن شخصیت حقوقی یا حقیقی (دارای حسن شهرت یا فعالیت مرتبط)
karboom, کاربوم , دریافت نمایندگی کاربوم

ثبت درخواست نمایندگی
زمینه‌کاری مورد علاقه شما: