فرصت شغلی و استخدامی های جدید مواد مهندسی مکرر

مواد مهندسی مکرر

نفت، گاز و پتروشیمی

تاسیس ۱۳۷۴

۵۰ تا ۲۵۰ نفر

11 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 11 روز کاری می‌باشد