آگهی استخدام سابین تجارت}}

سابین تجارت

بانکداری و مالی

۱۰ تا ۵۰ نفر

4 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 4 روز کاری می‌باشد