استخدام در صبا ایده

صبا ایده

آی تی

تاسیس ۱۳۸۳

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

فرصت‌های شغلی فعال ۱۷

فرصت‌های شغلی غیر‌فعال

مراحل فرآیند جذب درصبا ایده

گام ۱

تکمیل درخواست همکاری یا ارسال رزومه

ز طریق وب سایت صباایده job/com.sabaidea.www ارسال رزومه به همراه ذکر عنوان شغلی و خلاصه ای از تجربیات کاری در متن ایمیل به آدرس com.sabaidea@job ارسال رزومه از طریق سایت های کاریابی

گام ۲

بررسی اولیه رزومه ها

رزومه ها در سه دسته بندی قرار می گیرند، رزومه های غیر مرتبط که با نیاز شرکت مطابقت ندارد، رزومه هایی که نیاز فوری به آنها نیست و برای مراجعه در زمان مناسب بایگانی می شود، رزومه هایی که با شاخص های تعریف شده برای پست مورد نظر مطابقت دارد که برای مدیر واحد ارسال می گردد.

گام ۳

مصاحبه حضوری

افرادی که علاوه بر تخصص مورد نیاز دارای تجربه کاری، منطبق با شغل مورد نظر هستند در الویت بالاتری قرار دارند و برای مصاحبه اولیه دعوت خواهند شد.

گام ۴

بررسی تکمیلی

در مرحله بعد ممکن است برای شناخت و ارزیابی بهتر بر حسب نیاز، تست فنی و هوش هم داشته باشیم که به ما و شما کمک می کند که در زمان مناسب و جای مناسب با هم همکاری داشته باشیم.

22 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 22 روز کاری می‌باشد