یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

دیجی کالا

تجارت الکترونیک

تاسیس ۱۳۸۵

بیش‌از ۱,۰۰۰ نفر

۵ روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین ۵ روز کاری می‌باشد