clear
یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

عوجان ایرانیان

مواد مصرفی و غذایی

تاسیس ۱۳۸۴

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

تاریخچه و داستان رشد

واردات محصولات شرکت عوجان از سال 1384 آغاز و در سال 1388 اقدام به افتتاح کارخانه در شهرک صنعتی کاوه واقع در ساوه نمود و هم‌اکنون یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آبمیوه با کیفیت و استاندارد جهانی در ایران می‌باشد

ارزش‌های سازمان

توسعه ی فردی

محیط کار صمیمی

احترام متقابل

پشتیبانی از پیشرفت کارکنان

ارزیابی عملکرد