یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

انرژی دانا

نفت، گاز و پتروشیمی

تاسیس ۱۳۷۹

بیش‌از ۱,۰۰۰ نفر

تاریخچه و داستان رشد

چشم انداز سازمان

جستجوی تعالی برای ایجاد ارزش در بخش انرژی

ماموریت سازمان

سرمایه گذاری، توسعه و مدیریت پایدار در صنعت انرژی

ارزش‌های سازمان

درستی: ما به صداقت، درستی و احترام در بالاترین سطح از استانداردهای اخلاقی پایبندیم و خود را متعهد به پیروی از قوانین و مقررات می‌دانیم.

تعهد: کلام ما قراردادی است نانوشته و ناگسستنی، ما همواره بر تعهداتمان پایبندیم و باور داریم ارزشمندترین دارایی ما، اعتمادی است ماندگار، برخاسته از نام تجاری و شهرت ما.

دانایی: ما متفکران پیشرو در صنعت نفت و گاز، متعهدیم تا از طریق ارائه‌ی ایده‌های نو، مرزهای علم و فناوری را درنوردیده، الهام‌بخش دانشپژوهان، متولیان و مستعدان آینده‌ی نفت و گاز کشور باشیم.

نیرو‌های کلیدی

حسین اسعدی وانقی

ﻣﺪﯾﺮ واﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮژی داﻧﺎ. ﺑﯿﺶ از 14 ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠف بین المللی، ایرانی و استارت آپ‌های عمدتاً تلکامی در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ از سطوح کارشناسی تا مدیریت ارشد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و از ﺳﺎل 98، ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮژی داﻧﺎ وارد ﺻﻨﻌﺖ مهم، تاثیرگذار و ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ ﻧﻔﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ

روایت کارکنان

محمدحسین اسلامیان

رئیس ارتباطات شرکتی

" انرژی دانا به نظر من سازمانیه که رفتاری باثبات، منطقی و انسانی داره. حس اینکه اینجا یه خانواده بزرگه تقریباً از روزهای اول برای من شکل گرفت و هنوز هم خلاف این را تجربه نکردم. مهمترین نگرشی که اینجا را از بقیه سازمان‌ها متمایز میکنه به نظر من مثبت اندیشی و نگاه بلند مدت و آینده محور هست. اینجا برای افرادی که دنبال پیشرفت، رشد و توسعه هستند یک فرصت عالی و برای اونهایی که دنبال درجا زدن و زندگی روتین هستند یک انتخاب اشتباهه."

آزاده عبدی‌فرد

کارشناس ارشد دفتر مدیریت پروژه ها

از اولین روزی که برای مصاحبه وارد مجموعه‌ی دانا شدم تا امروز، ویژگی سازمانی درخشانی که به صورت خاص توجهم را جلب کرده است، فضا و روحیه‌ی جمعی بانشاط و مثبتی‌ست که به شکلی محسوس و یکپارچه در مجموعه قابل مشاهده می‌باشد. وقتی این فضای مثبت را در کنار خصوصیات دیگری نظیر هدفمندی، چابکی در ایجاد تغییرات و در نهایت سرمایه‌گذاری برای رشد توانمندی‌ها قرار دهیم، نتیجه‌ی آن سازمانی مثال‌زدنی می‌شود که نظیر آن را در طول 12 سال تجربه‌ی کاری‌ام کمتر سراغ داشته‌ام.