نوآوران ارتباطات دوران

آگهی‌های استخدام فعال

متوسط زمان بررسی رزومه توسط شرکت ۲ روز است

کارشناس اسکرام مستر

داغ

۵ هفته قبل

تهران

کارشناس تست نفوذ Mobile Application

داغ

۵ هفته قبل

تهران

کارشناس تست نفوذ

داغ

۵ هفته قبل

تهران

کارشناس ارائه دمو و نیازسنجی نرم افزار

داغ

۵ هفته قبل

تهران

کارشناس شبکه و امنیت

داغ

۵ هفته قبل

تهران

کارشناس پشتیبانی هاست و سرور

داغ

۵ هفته قبل

تهران

کارشناس دیجیتال مارکتینگ و سئو

داغ

۵ هفته قبل

تهران

کارشناس بازرگانی خارجی

داغ

۵ هفته قبل

تهران

کارشناس تست نرم افزار

داغ

۵ هفته قبل

تهران

کارشناس فروش خدمات ICT

۵ هفته قبل

تهران

کارشناس استقرار و پشتیبانی نرم افزار

۵ هفته قبل

تهران

کارشناس سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

۵ هفته قبل

تهران

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید