ربات کار

آگهی‌های استخدام ربات کار

متوسط زمان بررسی رزومه توسط شرکت ۲ روز است

مهندس مکانیک (کرج)

۱ ماه قبل

البرز

مهندس صنایع (کرج)

۱ ماه قبل

البرز

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید