تضمینچی

تجربه مصاحبه خود را بنویسید
با صرف تنها یک دقیقه، به سایر کارجویان برای شناخت بهتر شرایط مصاحبه شرکت‌ها کمک کنید.

اضافه کردن تجربه مصاحبه

تضمین‌چی  / ۲۰

برخورد مصاحبه کننده خوب

نتیجه مصاحبه پذیرفته شدم

سطح مصاحبه متوسط

مدت زمان پاسخگویی کمتر از یک هفته

نحوه آشنایی سایت‌های کاریابی

تجربه کلی مصاحبه

خوب بود پذیرفته شدم. برخورد بسیار عالی و محیط دوستانه و حرفه ای منو جذب کرد

سوالات مصاحبه

سوالاتی درباره کنترل خشم توانایی انجام چندین کار و...

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید