clear
یا ورود آسـان بـا

ویدئو: کلیدی ترین چالش واحد های منابع انسانی تا سال ۲۰۳۰

۸۷۸

access_time

۱۲ دقیقه

قابلیت های استخدامی

کاهش نرخ رشد جمعیت از یک سو و افزایش استفاده از ربات و ماشینی شدن کار ها از سوی دیگر پیش بینی منابع انسانی و نیروی کار متخصص مورد نیاز سازمان ها برای آینده ای نچندان دور را دچار چالش نموده است. مشاهده این ویدئو و تامل در پیمایشی که در این زمینه انجام شده، اطلاعات و نتایج جالبی در اختیار ما می گذارد.  

درباره نویسنده

تد

تد

تد به انگلیسی مخفف فناوری، سرگرمی و طراحی است. این سازمان غیر انتفاعی با شعار «ایده ها ارزش گسترش دارند» توسط Sapling مدیریت می شود. عمده سخنرانان تد از اساتید و متخصصان برجسته دنیا هستند.

ارسال نظر

نویسنده ی کاربوم باشید

کاربوم برای متخصصینی که اهل نوشتن و ترجمه هستند پنل مستقل طراحی کرده است، برای انتشار نوشته هایتان در کاربوم اطلاعات زیر را کامل کنید