clear
یا ورود آسـان بـا

چگونه خروجی بازخورد ۳۶۰ درجه را به سوی نتایج مثبت هدایت کنیم؟

۱۳۸۴

access_time

۱۲ دقیقه

توسعه فردی و یادگیری

 

درباره نویسنده: مارشال گلد اسمیت (Marshal Goldsmith) از مدیران اجرایی شناخته شده  ای است که تا کنون کتاب های متعددی را تالیف کرده است. در این مطلب وی  به نتایج بدست آمده از تحقیقی در زمینه «استفاده رهبران  از بازخورد 360 درجه در سازمان خود و اهمیت آن که می تواند باعث ایجاد تغییر مثبت و معناداری شود، اشاره می کند». در همین راستا به زودی تلنت یاب این ویژگی مهم را برای رشد فردی افراد در نظر گرفته و معرفی خواهد کرد. 

 نکته کلیدی که می تواند بازخورد 360 درجه شما را به تغییری معنادار هدایت کند این است که مشارکت همکاران خود را پیگیری کنید. پیشنهاد می کنم بلافاصله بعد از این که بازخورد خود را مرور کردید،  اصول زیر را برای پاسخ به بازخورد همکارانتان دنبال کنید:

از آنها برای مشارکت در این فرآیند تشکر کنید. وقتی را برای قدردانی از زمانی که به این کار اختصاص داده اند، در نظر بگیرید. تشکر خود را برای ورودی(مشارکت در بازخورد دادن) آنها ابراز کنید.

نقاط قوت خود را مرور کنید. به صورت شخصی خود را به تلاش مستمر در زمینه نقاط قوت متعهد کنید و از ارزیابی مثبت آنها قدردانی کنید.

به صورت صریح در مورد توسعه زمینه های مورد علاقه صحبت کنید. صادقانه نسبت به هر خطایی که در گذشته داشته اید عذرخواهی کنید و برای بهبود آن پایبند باشید.

نظرات آنها را برای بهبود آینده بخواهید. از نظرات خاص آنها که منجر به بهبود می شود جویا شده و نسبت به اهداف در نظر گرفته شده برای پیشرفت خود مطمئن شوید.

تعهدهای واقعی بدهید. از تعهد بیش از حد اجتناب کنید. تعهد به این داشته باشید که همه ایده ها را گوش داده اید. هر پیشنهادی که باعث ایجاد باور قوی به تلاش برای بهبود منجر می شود را در نظر بگیرید.

حمایت های مستمر آنها را بخواهید. به آنها اطلاع دهید که می خواهید برنامه را پیگیری کرده و پیشنهاد ها و نظرات را دنبال کنید. به صورت مثبت ارتباط ایجاد کنید، تغییر مانند برنامه نیست، بلکه فرآیند است.

پس از این که پاسخ گو بودن اولیه خود نسبت به بازخورد دیگران را بجا آوردید، هر چند ماه یکبار مجددا نظزات همکاران خود را جویا شوید. برای مثال اگر حوزه مورد نظر شما بهبود گوش دادن است، برای مثال بگویید «پس از بازخورد 360 درجه ای که دریافت کرده ام، متعهد شده ام که شنونده بهتری باشم. بر اساس رفتاری که در دو ماه پیش داشته ام، ممنون می شوم اگر نظرات و پیشنهاد خود را برای کمک به بهبود بهتر گوش دادن برای دو ماه آینده بگویید.» به توصیه ها و ایده های همکارانتان گوش کنید. از آنها تشکر کنید. یادگیری را ادامه دهید.

 منبع: Harvard Business Review

درباره نویسنده

مارشال گلد اسمیت

مارشال گلد اسمیت

مارشال گلد اسمیت (Marshal Goldsmith) از مربیان رهبری صاحب سبک در دنیاست

ارسال نظر

نویسنده ی کاربوم باشید

کاربوم برای متخصصینی که اهل نوشتن و ترجمه هستند پنل مستقل طراحی کرده است، برای انتشار نوشته هایتان در کاربوم اطلاعات زیر را کامل کنید