clear
یا ورود آسـان بـا

اینفوگراف: چگونه ارزیابی های قبل از استخدام می توانند به سازمان ما کمک کنند؟

۱۶۴۰

access_time

۱۲ دقیقه

قابلیت های استخدامی

در اینفو گراف زیر با اهمیت و نقش استفاده از ابزار های ارزیابی پیش از استخدام در فرایند جذب سازمان ها آشنا می شویم. 

درباره نویسنده

موسسه کولارلی مایر

موسسه کولارلی مایر

Colarelli Meyer & Associates Inc 

ارسال نظر

نویسنده ی کاربوم باشید

کاربوم برای متخصصینی که اهل نوشتن و ترجمه هستند پنل مستقل طراحی کرده است، برای انتشار نوشته هایتان در کاربوم اطلاعات زیر را کامل کنید