clear
یا ورود آسـان بـا

عدم تمرکز در محیط کار (بخش دوم): انجام چند وظیفه همزمان

۱۴۴۵

access_time

۱۲ دقیقه

توسعه فردی و یادگیری

پیش از این در بخش اول مجموعه عوامل عدم تمرکز در محیط کار به بررسی نقش دستگاه های دیجیتال پرداختیم. در این بخش  برای توضیح علت دوم عدم تمرکز در محیط کار؛ به شرح حال، روزمرگی و انجام چند وظیفه همزمان که اهداف اصلی اشخاص را قربانی تامین این نیازها می کند، پرداخته شده است. در واقع روابط زندگی، روابط کاری و روابط اجتماعی در یک نقطه تلاقی و پاسخ به این نیازها، تمرکز را از این افراد می گیرد. تعهد و تمرکز بیش از حد به طور کل خستگی و استرس مزمن را در پی دارد.  ترکیب زندگی افرادی که صرفا رضایت خود را در پاسخ به همه درخواست های دیگران می بینند، به مثابه اسارتی بی پایان است که خستگی ساده ترین آسیب آن خواهد بود.

خانم جین (Jean) در مثال کتاب آقای هالو ول (Hallowell)، معمولا زودتر از موعدی که زنگ هشدار را برای بیداری روزانه تنظیم می کند، از خواب بیدار می شود. او به فکر صبحانه بچه ها نیز بوده و همیشه نگران این موضوع است که دو کودک مدرسه ای خود، تغذیه مناسب داشته باشند. در کنار چک کردن ایمیل ها، آماده کردن صبحانه، متوجه می شود که برایش پیغامی آمده و باید برای انجام کار و پاسخ به نیاز مشتری شرکت نیز آماده باشد. فارغ التحصیل از دانشکده حقوق هاروارد، حالا باید در کنار کمک به همسر خود برای رسیدن به جایگاه حرفه ای پزشکی وی، نگه داری و مراقبت از فرزندان، به فکر وظایف تعریف شده شغلی خود نیز باشد. با استارت خودرو، آماده می شود تا بچه ها را به مدرسه هایشان که از هم فاصله دارند، برساند. زمانی که حتی باید برای مطالعه رمان مورد علاقه خود کنار بگذارد، باید صرف پاسخ به ایمیل ها کند و به این شکل زندگی در زندانی از وظایف در جریان است. البته این نیازهای زندگی اجتناب ناپذیر است، ولی جین خود را محصور به درخواست های دیگران نیز کرده است.

این مثال، زندگی افرادی را برای ما تداعی می کند که پاسخ گویی بیش از حد به عنوان ویژگی رفتاری، تحمل فشارهای ناشی از درخواست های دیگران و یا حداقل تعریف وظایف جدید را برای خودشان در پی دارد، بدون اینکه شاید نیازی به تعهد به این نوع کارها وجود داشته باشد. این مساله توجه کامل هر فردی را به مسائل کمرنگ کرده و وقفه ها، عدم تمرکز را به دلیل پرش از موضوعی به موضوع دیگر، در پی خواهد داشت. افراد شبیه به این مثال، با گذشت زمان از اختلال عدم تمرکز در اثر بیش فعالی (ADT) رنج می برند که دلیل آن به علت ضعیف شدن ماهیچه های ذهن و خستگی است. انتظاری که همسر، بچه ها و مدیر دارند، این است که جین با تمرکز کامل خواسته های آنها را برآورده سازد. عادت به این نوع زندگی افراد را مسئول هر اتفاقی بار می آورد. اینکه نه تنها مسئول هر موضوعی باشند، بلکه به کوچکترین مواردی که شاید وظیفه آنها هم نباشد، پاسخ گو باشند. این رفتار، مشکلات خطرناکی را در پی دارد. به عنوان مثال، گرایش جین به انجام چند وظیفه همزمان در کار، کنار کودکان خردسال و یا در جامعه، به این معنی خواهد بود که بهترین عملکرد خود را از دست می دهد. دلیل این موضوع برگشت پذیری سریع به وضعیت ADT، است، در نتیجه این افراد نیز خیلی زود بی قرار و بی آرام می شوند.

فرهنگ زندگی مدرن، انجام بسیاری از این گونه کارها را در ما تقویت می کند. این که کارها با سرعت زیاد و ناقص انجام شوند. این افراد همیشه حس عجله را دارند و زمانی که ساعت مشخص می کند، برایشان دیگر معنا ندارد و به قولی همیشه بدهکار زمانند!. بسیاری از افراد شبیه به جین، ممکن است این رفتار را نشان دهند که صحبت های دیگران را با قطع حرف هایشان کامل کنند. در بحث ها، در ترافیک و یا در صف خرید هم اگر ریتم کندی وجود داشته باشد، کمبود زمان را به حد مرگ و زندگی تجربه می کنند.

در جدول زیر، ویژگی های مربوط به اشخاصی که نمی توانند به کار، درخواست و یا خواهش طرف مقابل پاسخ منفی بدهند و معمولا چندکار را باهم انجام می دهند، اشاره شده است.

محاسن و معایب ویژگی های مربوط به شخصیت هایی که چند وظیفه همزمان را انجام می دهند و افرادی که نمی توانند نه (پاسخ منفی به طرف مقابل) بگویند.

حسن

مشکل ساز

توجه به همه امور جاری، نمی خواهند چیزی را از دست بدهند

توجه بیش از حد به همه موارد، باعث می شود تا توانایی تمرکز کامل به موضوع خاص وجود نداشته باشد.

مسئولیت پذیر، آگاه و باوجدان

مسئولیت پذیری بیش از حد، به اندازه ای که به جای دیگران هم پاسخ گو هستند

بلندپرواز

گرایش به پذیرش کارهایی که به طور منطقی بیش از توانایی آنهاست

فعال، تمایل به درگیر بودن در عمده موضوعات

فعالیت بیش از حد و تغییرجهت های زیاد در انجام کارها

تمایل به با خبر بودن به مسائل و مشکلات جدید

نگرانی برای آخرین موضوع و احتمالا فراموشی موضوع های قبلی

حس مراقبت، دلسوز و توجه به احساس های دیگران

دلسوزی بیش از حد، به اندازه ای که خود را در نظر نمی گیرد و دیگران را اولویت اصلی زندگی قرار می گیرند

تمایل به سخت کوشی و انجام کار و تسهیم در وظایف

 

حس اینکه کارها به اندازه کافی، کامل انجام نمی شوند و حس نارضایتی از این عدم توانایی

عاشق کار

لذت ناکافی از لحظه های خوب زندگی

 

حتی این ویژگی هایی که شاید به نظر ما مفید باشند، مشکل ساز خواهند بود. داستان و پیشینه زندگی جین در این مثال، وی را به عدم تمرکز در اثر فعالیت بیش از حد، گرفتار کرده است. مهم ترین ویژگی خوب این افراد، مقاومت زیاد آنهاست و معمولا راهی را برای خروج از این منطقه خطرناک پیدا می کنند. در مثال جین، او دیگر قادر به برنامه اصلی زندگی نبود، چرا که سطح انرژی اش به پایین ترین حد رسیده و دیگر انجام هیچ کاری برایش ممکن نیست. چالش او به صورت ساده، زمانی برای استراحت، تغدیه کافی، ورزش و شاید دوست داشتن است. برای کسانی که با این مثال در زندگی خود مواجه هستند، چالش اصلی، تمرکز دوباره برای انجام کارهاست. توصیه اصلی به این افراد این است که اجازه ندهند تا همه افراد درخواست کاری از آنها داشته باشند. مثال ساده ای که به خانم جین برای برطرف کردن این مشکل از سوی مولف ارائه شده، اختصار CDE یا (Curtail, delegate, eliminate) است یعنی: خردکردن وظایف، واگذاری و محول کردن آن به دیگران و در صورت لزوم حذف.

به زعم هالو ول (مولف کتاب عدم تمرکز در محیط کار) همانند مشکل اول، پنج مشکل اساسی زیر اتقاق می افتد:

انرژی: پایین آمدن سطح انرژی به دلیل توجه به همه موارد و مسائل کاری و زندگی

احساس: حس عصبانیت اجتناب ناپذیر به دلیل فعالیت بیش از حد اما برطرف نشدن انتظار دیگران

عجین شدن: عجین شدن بیش از حد و عدم تمرکز لازم به طوری که یک کار و وظیفه به بهترین شکل انجام نمی شود.

ساختار: عاطفه این افراد، آنها را از ایجاد ساختارهایی برای حفظ زمان و محدودیت های مفید باز می دارد.

کنترل: کنترل بیش از حد بر احساس وظیفه و مسئولیت پذیری در قبال دیگران

 

منبع:

Hallowell, Edward M, Driven to distraction at work : how to focus and be more productive, HBR press, 2015

مجموعه مقالات عدم تمرکز در محیط کار :

 

درباره نویسنده

ادوارد هالول

ادوارد هالول

ادوارد هالول (Hallowell, Edward) متخصص روان درمانی بوده و تخصص عمده وی در اختلال ADHD‌ (کم توجهی-بیش فعالی) است.

ارسال نظر

نویسنده ی کاربوم باشید

کاربوم برای متخصصینی که اهل نوشتن و ترجمه هستند پنل مستقل طراحی کرده است، برای انتشار نوشته هایتان در کاربوم اطلاعات زیر را کامل کنید