clear
یا ورود آسـان بـا

ابزار سنجش و ارزیابی (??): معرفی و موارد کاربرد پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا (CPI)

۲۳۰۸

access_time

۱۲ دقیقه

قابلیت های استخدامی

بی شک وجود تناسب میان خصوصیات شخصیتی، سبک ها و ترجیحات کاری؛ با شغل مورد نظر یکی از عوامل کسب موفقیت در مسیر شغلی افراد است. روش های مختلفی برای شناسایی و اندازه گیری این تناسب یا عدم تناسب وجود دارد.  

استفاده از ابزارها و پرسشنامه های روانشناختی از استاندارد ترین روش های شناخته شده برای تعیین و سنجش تطابق این خصوصیات با سبک های کاری افراد می باشد. در این میان ابزارها و پرسشنامه های شخصیتی با کاربرد صنعتی و سازمانی این امکان را به واحد منابع انسانی سازمان ها می دهند که خصوصیات، سطح شایستگی و ترجیحات کاری افراد (در فازهایی نظیر تجزیه و تحلیل شغل، تهیه کردن آزمون های استخدامی، ارزشیابی رفتار شغلی کارکنان، تعیین الگوهای انگیزشی، بررسی اثر عوامل مختلف سازمانی بر رفتار کارکنان، تهیه برنامه های آموزش کارکنان و...) را در تمام سطوح سازمانی مورد سنجش قرار داده و از طریق انتخاب و جابه جایی های موثر و متناسب به عملکرد بالاتری دست یابند.

از میان انواع تست های شخصیت شناسی؛ در این نوشتار به طور خاص به معرفی پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا(CPI) و موارد کاربرد آن در سازمان می پردازیم . کانون توجه این آزمون سنجش رفتارها و جهت‌گیری‌های میان فردی است. به همین دلایل، پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا (CPI) در گزینش کارکنان و راهنمایی شغلی به گونه گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه در سازمان ‌ها برای شناسایی و پیشرفت کارکنان موفق و ایجاد سازمان‌های کارآمد مفید است. از طرفی دیگر با استفاده از این آزمون و شناخت ویژگی‌های شخصیتی افراد سازمان، فرصت خوبی برای برنامه‌ریزان سازمان ایجاد میگردد تا بتوانند طرح های آموزشی و برنامه های بهبود مناسبی را برای افراد تنظیم نمایند. این مقیاس؛ برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران را قادر می‌سازد تا بتوانند در مورد برنامه‌ریزی‌های وسیع بلندمدت یا کوتاه‌مدت در حوزه‌های مختلف رفتاری تصمیم بگیرند. همچنین این آزمون می‌تواند در بسیاری از برنامه‌های پژوهشی که هدف آن شناخت ویژگی ‌های شخصیتی بهنجار افراد است بکار رود و زمینه‌ای برای تحقیقات گسترده‌تر و عمیق‌تر به منظور کمی کردن متغیرهای شخصیتی گردد.

پرسشنامه کالیفرنیا (CPI) یک آزمون خود اجرا است که به کمک 480 عبارت، ویژگی های شخصیتی افراد را در 18 مقیاس مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. این آزمون قابلیت اجرا به صورت فردی و گروهی را دارد.

فرم کوتاه پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (CPI) نیز شامل 230 سؤال بسته پاسخ (صحیح- غلط) است و 4 مقیاس شخصیتی (جامعه‌پذیری، مسئولیت‌پذیری، کنترل خود، تحمل‌پذیری) و 3 مقیاس روایی (همکاری، تندرستی و مطلوب ‌نمایی) را مورد سنجش قرار می دهد. حداکثر مدت اجرا برای هر فرد به طور متوسط بین 20 الی 30 دقیقه است.

در جدول زیر با مقیاس های شخصیتی این پرسشنامه آشنا می شوید:

مقیاس شخصیتی

توضیحات

مقیاس مردم آمیزی

(Sociability)

مقیاس مردم‌آمیزی در اصل برای اندازه‌گیری میزان مشارکت شخص در فعالیت‌های اجتماعی طراحی شد. بعدها برای تمیز افراد اجتماعی، برون‌گرا، و مردم‌آمیز در برابر افراد درونگرا، منزوی، و متمایل به اجتناب از شهرت اجتماعی تعمیم داده شد

مقیاس مسئولیت پذیری

(Responsibility)

این مقیاس به منظور سنجش ویژگی هایی مانند " وظیفه ‌شناسی، مسئولیت‌ پذیری، قابلیت اعتماد، عمل کردن بر اساس نظم و مقررات، و اعتقاد بر اینکه عقل و دلیل باید بر زندگی حاکم باشد" تدوین شده است.

مقیاس کنترل خود

(Self-control)

هدف اصلی از تدوین این مقیاس؛ اندازه‌گیری و نظارتی است که شخص بر رفتار خود دارد. به گونه مشخص ‌تر، کنترل خود نشانگر آن است که شخص می‌تواند رفتارش را به تعویق بیندازد و آن را به شیوه‌ای روشن و هدفگرا از نو هدایت کند.

 

مقیاس تحمل پذیری

(Tolerance)

این مقیاس برای اندازه‌گیری میزان ناشکیبایی اجتماعی در برابر پذیرا بودن، سهل‌گیری، و عدم داوری اشخاص دربارۀ عقاید و نگرش‌های اجتماعی‌شان تدوین شده است.

 

 

در جدول زیر با مقیاس های روایی پرسشنامه شخصیت کالیفرنیا آشنا خواهید شد:

مقیاس روایی

توضیحات

مقیاس مطلوب نمایی (برداشت خوب)

(Good impression)

هر چند مقیاس مطلوب نمایی عمدتاً یک مقیاس روایی است که برای کشف افرادی که "وانمود خوب" می‌کنند طراحی شده است، اما در عین حال نشان می‌دهد که افراد با نیمرخ معتبر تا چه اندازه در دیگران برداشت مطلوب ایجاد می‌کند. این مقیاس عموماً در کشف نیمرخ‌های فاقد روایی موفق بوده است.

مقیاس اشتراک یا همکاری

(Commonality)

این مقیاس در اصل برای کشف پاسخ‌های تصادفی طراحی شده است. گرچه این مقیاس برای اندازه‌گیری متغیرهای شخصیتی طراحی نشده است، از این مقیاس می‌توان برخی از شاخص‌های شخصیتی را به طور آزمایشی به دست آورد. این مطلب عمدتاً بر این شواهد استوار است که محتوای ماده‌های مقیاس حوزه‌های زیر را منعکس می‌کنند: به خوبی اجتماعی شدن، همنوایی یا همرنگی با جماعت، خوشبینی، انکار خصایص روان‌رنجوری، و سنتی بودن رفتار و نگرش‌ها.

 

مقیاس احساس تندرستی

(Sense of well-being)

این مقیاس در اصل برای کمک به تشخیص نیمرخ‌هایی که در آنها "وانمود بد" صورت گرفته است تدوین شده است.

 

همراهان تلنت یاب به صورت فردی و نیز واحد های منابع انسانی به صورت سازمانی می توانند در بخش ابزار ارزیابی تلنت یاب به این ابزار دسترسی پیدا کنند.

درباره نویسنده

 تیم محتوای کاربوم

تیم محتوای کاربوم

کاربوم به منظور توسعه مهارت های حرفه ای همراهان خود به گزینش و تهیه محتوا از بهترین منابع بین المللی می پردازد.

ارسال نظر

نویسنده ی کاربوم باشید

کاربوم برای متخصصینی که اهل نوشتن و ترجمه هستند پنل مستقل طراحی کرده است، برای انتشار نوشته هایتان در کاربوم اطلاعات زیر را کامل کنید