clear
یا ورود آسـان بـا

چگونه هنر نه گفتن را در خود تقویت کنیم ؟

۱۲۰۷

access_time

۱۲ دقیقه

ارتباطات و مذاکره

 

تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد که هر اندازه که نه گفتن برای شما دشوار باشد، همان قدر نیز استرس، فرسودگی شغلی و حتی افسردگی به شما دست خواهد داد. در واقع « نه گفتن» و پاسخ منفی دادن، از چالش های بزرگ روزمره بسیاری از ما محسوب می شود. افرادی که معمولا در قبال تعهدات استرس می گیرند، می توانند با استفاده از راهکارهای زیر نه گفتن خود را تقویت کنند.

1.علت جواب بله خود را پیدا کنید.

قبل از این که نه گفتن خود را بهتر کنید، باید به دنبال این باشید که چرا به خواسته هایی که باید جواب منفی بدهید، پاسخ مثبت می گویید. برای هر فرصتی که شما نه می گویید نیز شاید ارزش پاسخ مثبت داشته باشند. اما آن چه که شما ترجیح می دهید و انجام آن برایتان اهمیت دارد، را انتخاب کنید. نباید انتظار پاسخ منفی نسبت به آن چه که واقعا می خواهید، داشته باشید. وقتی نیز برای گفتن پاسخ مثبت تحت فشار قرار می گیرید و به نظر می رسد که گفتن آن سخت باشد، فقط به جواب مثبت فکر کنید. در واقع اولویت ها بسیار اهمیت دارند و برای هر جواب بله نیز باید دلیل نیز داشته باشید.

2.برای رسیدن به جواب وقت و زمان بگذارید.

حتی اگر پاسخ مثبت شما قطعی به نظر می رسد و شکی ندارید، چند لحظه ای و یا برخی اوقات یک روز را برای رسیدن به جواب درخواست کنید. در صورتی که برای در نظر داشتن تعهدات و مسئولیت های خود وقت داشته باشید و آنها را به خاطر بیاورید، جواب منفی شما نیز راحت تر خواهد بود ( مقاله پیشنهادی مهارت های مذاکره: به شخص بله و به درخواست او نه بگویید!). زیرا این موضوع به شما کمک می کند تا بهترین راه را انتخاب کنید.

3.ترکیب جواب منفی و مثبت

توضیح دادن علت جواب منفی به شما کمک می کند تا راه حل بهتری را پیدا کنید. به عنوان مثال وقتی مدیر یا سرپرست شما می خواهد که در آخر هفته نیز وظایف خود را انجام دهید، ابتدا به او توضیح دهید که تعهداتی را نسبت به خانواده بر عهده دارید، (جواب مثبت)، در واقع به او می گویید که علت نه شما به خاطر این مسئولیت ها بوده (جواب منفی). در نهایت هم می گویید که هم به خانواده و هم به کار تعهد دارید (جواب مثبت دوم)، اما از او نیز می خواهید که به شما راهکار نشان دهد.

4.اطمینان حاصل کنید که جواب شما منفی است.

در مورد این موضوع اشتباه نکنید. جواب نه کلمه قدرتمندی است که نباید از آن هراسی داشته باشید. وقتی واقعا نیاز باشد که نه بگویید، از گفتن فکر نمی کنم که بتوانم یا هر آنچه که تردید شما را نشان دهد، اجتناب کنید. زیرا این پاسخ ها بیشتر جواب مثبت و بلی را منعکس می کنند.

5.جواب نهایی خود را تکرار کنید!

اگر پاسخ شما منفی است و طرف مقابل نیز اصرار می کند، بهترین راه تکرار جواب منفی برای خودتان است. زیرا به شما کمک می کند تا اولویت و اهمیت موضوع را برای خودتان انتخاب کنید. اگر برای پاسخ منفی خود نیز توضیح بیشتری می دهید، باز نیز جواب قطعی (اگر منفی است) خود را تکرار کنید. این حق شماست که به خواسته ای که در توان و تعهد شما نیست، پاسخ منفی ولی مودبانه بدهید.

پاسخ منفی به خواسته ها از مهارت های اصلی محسوب می شود که باعث می شود تا به تعهدات قبلی خود بیشتر پایبند باشید و بهتر آنها را انجام دهید. گفتن نه درهایی را به روی شما باز می کند و نه تنها کار غیر حرفه ای محسوب نمی شود، بلکه پاسخ مناسب و قطعی به ارتباط بهتر شما کمک می کند.

منبع: Talentsmart

 

درباره نویسنده

تلنت اسمارت

تلنت اسمارت

یکی از وب سایت های شناخته شده در ارتباط با هوش هیجانی و آزمون های مرتبط با ارزیابی این نوع هوش است.

ارسال نظر

نویسنده ی کاربوم باشید

کاربوم برای متخصصینی که اهل نوشتن و ترجمه هستند پنل مستقل طراحی کرده است، برای انتشار نوشته هایتان در کاربوم اطلاعات زیر را کامل کنید